Wednesday, January 18, 2012

Kung Hei Fat Choi

NakaRED kaming lahat dito.Hehe.. Kung Hei Fat Choi is A Chinese new year. :) (Tama ba?)

The CHOIR:
        Kinakanta nila yung mga kanta ng Chinese. Hindi ko lang maintindihan. Pero maganda naman.


The Kung Fu Dance


The Kung Fu Dance With Fan:
       Sumasayaw sila ng Kung Fu dance habang hawak nila ang pulang pamaypay.


The Dragon:


Emperor Chen of My Binondo Girl


Gold Dragon: 

No comments:

Post a Comment